Arbetsgrupper

För att ständigt utveckla klubben har vi tillsatt arbetsgrupper där medlemmarna kan vara med och påverka. Arbetsgrupperna tar fram underlag och förslag som sedan beslutas på styrelsemötet som är öppet för alla.

Ledargruppen
Seglarskolan
Träningssegling
Kappseglingsgruppen
Hamn och klubbhus
Jollegruppen
Motorbåtsgruppen
Kansli = Bokniung