Ledargruppen (sidan under uppdatering)

ESS Jolle följer normerna för SSFs Seglarskola. För att lyckas med detta gäller följande förutsättningar;

att Seglarskolan har instruktörer och tränare är utbildade genom SSFs instruktörskurser och tränarkurser på lägst grön kappseglingsnivå
att Utbildade instruktörer undervisar på nybörjarnivå och utbildade tränare undervisar på grön kappseglingsnivå.
att Den Seglarskoleansvarige är utbildad och godkänd genom SSFs instruktörsutbildningar för seglarskoleansvariga eller innehar motsvarande pedagogiska och administrativa kompetens.

Instruktörsgruppen har som uppgift att genom en skriftlig policy förtydliga utveckling från hjälpinstruktör till instruktörer och vidare till hjälptränare, tränare och lägerchefer för genomförande av Svenska Seglarförbundet Seglarskola. ESS Jolle har ålderskrav, kompetenskrav och utbildningskrav för klubbens ledare. Policyn beskriver ESS Jolles utbildningsnivåer, ledarens ansvar och hur man utvecklas till nästa nivå.

Målbild

Alla ESS Jolle ledare har olika roller vilket innebär olika uppgifter och ansvar. Med rätt utbildning och kompetens kan ESS Jolles ledare uppfylla sin roll och agera tryggt och säkert och är alltid förebilder för andra ledare och elever.

Som ledare i Ess Jolle finns följande roller: instruktör, hjälpinstruktör, tränare, hjälptränare, lägerchef (LC) eller vice lägerchef (vLC). Utbildning är en förutsättning för utveckling. ESS Jolle erbjuder och betalar för ledares utbildning som säkerställer kompetensen att hantera alla uppgifter, situationer och händelser som kan uppstå i Jolle-verksamheten.

Vill du veta mer kontakta:
 Ledargrupen sammankallande: Jim Olander,