Styrelsen för ESS Jolle 2017

 Alla styrelsemöten är öppna för medlemmar att delta i.

Se kalendern

Sammansättning 2017:
Ordförande: Johan Emilson, ordf(at)essjolle.se
Vice Ordförande: EllenVarli, vordf(at)essjolle.se
Kassör: Angela Andersson, kassa(at)essjolle.se
Sekreterare: Sofie Lassborn Hogård, sek(at)essjolle.se
– Webmaster: Sofie Lassborn Hogård, webmaster(at)essjolle.se

Ledamöter:
ledamot(at)essjolle.se
Per Ernfors
Jim Olander
Mathias Tengstrand
Maria Lidström

Suppleanter: suppleant(at)essjolle.se
Pelle Bark

Revisorer:
Ordförande: Lars Ingman
Suppleant: Paola Erikssons 

Valberedning:
Ordförande: Fredrik Tengstrand
Ledamot: vakant

Leder arbetsgrupper:
Ledare: Jim Olander, 
Seglarskolan: Ellen Varli, seglarskolan(at)essjolle.se
Träningssegling: Per Ernfors, traning(at)essjolle.se
– TeamESS: Per Ernfors, teamess(at)essjolle.se
Kappsegling på ESS: Maria Lidström, kappsegla(at)essjolle.se
Hamn och klubbhus: Fredrik Tengstrand, hamn(at)essjolle.se
– Projektledare ESS Jolle 2.0: Fredrik Tengstrand, projekt(at)essjolle.se
Jollegruppen: Pelle Bark, jolle(at)essjolle.se
Motorbåtsgruppen: Anders Svedenheim, motorb(at)essjolle.se 
Bokning: Victoria Tengstrand, bokning(at)essjolle.se