Styrelsen

Styrelse 2018:

 • Ordförande, Pelle Hildingsson
 • Vice ordförande, Mathias Tengstrand
 • Sekreterare, Sofie Lassborn Hogård
 • Kassör, Angela Andersson
 • Ledamöter
  • Jim Olander
  • Per Ernfors
  • Maria Lidström
 • Säkerhetsansvarig, Anders Svedenheim
 • Suppleanter
  • Pelle Bark
 • Revisor Theodor Ingman
Stadgar: Stadgar 2014_0318