ESS Jolle – Strategi 2014

2014 Läger- och utbildningsinformation finns nu!
Välkommen att anmäla dig!

Läs mer under fliken Seglarskola respektive Träning.

Strategin utgår från de tankar och förslag som vi tillsammans tog fram på den kombinerade strategidag och höstfezzt som vi hade i oktober. Var du inte med så kan du få lite intryck på http://www.essjolle.se/strategidag-och-hostfezzt/ !
Det här dokumentet sammanfattar strategin och mer detaljer finns i arbetsplaner för respektive arbetsgrupp.

Feedback från 2013 –>
Vad vill vi se mer/mindre av 2014?

 • En tydlig vision och värderingar, mindre spretigt
 • Större bredd i vårt erbjudande (läger, träning och kappsegling), från att segla bara för skoj skull till riktig kappsegling även utanför klubben
 • Större fokus på att ta ”SFF märken”
 • Ordna Sprint Cup och KM men inte SM 2014
 • Mer utbildning till instruktörer och fler möjligheter att segla själva när man bara känner för det
 • Mer teambuilding
 • Mer Laser
 • Fler vuxna som hjälper till och har roligt

 Vision

”ESS Jolle är det naturliga valet för jollesegling norr om Stockholm”

Strategi

 • Tydligare profilering på vårt ege framgångsrecept
  ”Mycket tid på vattnet, hög intensitet och många unga, glada och trygga instruktörer!”
 • Ge våra instruktörer ännu större förutsättningar att ha roligt och utvecklas som ledare och seglare genom ett ännu bättre stöd från fler engagerade vuxna.
 • Fortsätta att följa Svenska Seglarförbundets program för jollesegling och utvecklas till en heltäckande jolleklubb som erbjuder aktiviteter och nivåer som passar ALLA seglare oavsett om man är barn, ungdom eller vuxen. Oavsett om man är nybörjare eller vill kappsegla seriöst och allt däremellan. 
 • Satsa på Laser som enmansbåt som ett roligt och utvecklande komplement till tvåmansbåten 2-Krona.

Organisation

Verksamheten är organiserad i ett antal arbetsgrupper.

För varje arbetsgrupp finns en eller flera ansvariga och flera deltagare.
Varje grupp har en egen grupplan som först tas fram efter höstens strategimöte
och sedan uppdateras och förbättras under året.

Mål per arbetsgrupp

 • Marknadsföring/Bokning –  Full beläggning på alla våra aktiviteter.
 • Seglarskolan – Ännu fler elever skall vara så glada i segling att de vill fortsätta med träning och kappsegling.
 • Träning och Kappsegling – Träning och kappsegling på nivåer som passar och utvecklar ALLA våra seglare.
 • Regatta –Enkla och roliga kappseglingar med högt deltagande på hemmaplan.
 • Instruktörer – Fler trygga ledare som gillar att lära andra att segla.
 • Teambuildning/Klubbmästeri – Alltid roligt tillsammans
 • Jolle – Roliga jollar som är välskötta HELA säsongen.
 • Motorbåtar – Enkla motorbåtar som är välskötta HELA säsongen.
 • Hamn & Klubbhus – Plats för en större verksamhet.
 • Ekonomi – Öka vår förmåga att investera i nya båtar utan att tappa instruktörstäthet.
 • Styrelsen – Fler aktiva vuxna som deltar i arbetsgrupper och stödjer våra instruktörer.

 Nya Aktiviteter 2014

Vi fortsätter med många av de aktiviteter som vi genomförde 2013 men lägger till några nya:

 • Separat lägervecka på nivå SSF Seglarskola Fortsättning/SSF Kappsegling Grön.
 • Kvällsträningar som i år enbart varit på nivå SSF Kappsegling Grön utökas med både SSF Seglarskola Fortsättning (enklare) och SSF Kappsegling Blå (svårare).
 • Utöka vår jolleplan för att ge plats för en större verksamhet.
 • Inköp av 2-3 Klubblaser genom egen finansiering och ev. med Idrottslyftet.
 • Tillåta privata Laser för de som vill träna aktivt.
 • Bilda en speciell kappseglingsgrupp för de som aktivt vill kappsegla utanför ESS Jolle. Både med 2-krona (växande utbud i regionen) men framförallt med Laser (växande utbud både nationellt och regionalt)
 • En tydligare Hjäpisroll och om möjligt ett större intag av Hjälpisar för att fylla gap i åldersstrukturen och ett framtida växande behov av instruktörer.
 • Men även generellt en speciell satsning på ledarutveckling för roller som Instruktörer, Lägerchefer och Tränare.
 • Speciell satsning på Vuxna / Föräldrar för att öka engagemang och stöd till klubben.

Lämna ett svar