Kallelse till ESS Jolles årsmöte 14 mars kl 17

Välkomna på årsmöte med workshop och middag!

Lördagen den 14 mars håller ESS Jolle årsmöte i vår klubblokal på Seglarudden.

I samband med årsmötet vill vi gärna passa på att informera och involvera våra medlemmar lite extra
i vår verksamhet genom att innan årsmötet genomföra en workshop.

Fokus är som alltid…

  • främjandet av framförallt Sollentuna barn och ungdomars seglingsintresse genom
    seglingsutbildning, kappsegling och navigation samt utbildning i gott sjömanskap
  • säkerhet till sjöss
  • att motverka alla former av diskriminering
  • att verka för en drogfri idrott
  • glädje, gemenskap och kamratskap
  • demokrati och delaktighet
  • allas rätt att vara med
  • rent spel

Men för att åstadkomma detta så behöver en del andra saker också hända. Bl.a. vill vi gärna
genomföra en renovering av vår klubblokal med nytt kök och nya toaletter samt en yttre
ansiktslyftning. Vi har en grov plan men behöver hjälp av dig som är medlem att lyckas förverkliga
den.

Du som är medlem, kom ner till Seglarudden och delta, var med och påverka samt hjälp oss att
fortsätta att navigera rätt på vår väg in i framtiden, på samma sätt som vi lyckats hålla rätt kurs de
senaste 50 åren!

Föredragningslista och övriga dokument kommer du att hitta här.

Har du inte betalat årets medlemsavgift än? Lugn, det fixar du på vår bokningssida och säkrar då också din rösträtt på årsmötet.

Efter årsmötet blir det gemensam middag i våra lokaler.

Tider: Kl. 16.00 Workshop Kl. 17.00 Årsmöte Kl. 18.30 Middag

OBS – För att vi ska kunna planera maten behöver alla som vill vara med på middagen anmäla sig här.

 

Föräldrar:

ESS Jolle har som uttalad ambition att det är klubbens ungdomsledare som driver verksamheten för
barn och ungdomar. De sköter rekrytering, bemanning, utbildning inför och under våra aktiviteter
samt underhåll av material och lokaler. De tar på sig ett stort ansvar, växer med uppgiften och
genomför vår verksamhet på ett fantastiskt sätt.

För att underlätta för ungdomarna så tror vi att ett visst föräldraengagemang gör stor nytta. Bidrag
inom områden som säkerhet, ledarskap, underhåll av material och föreningsadministration brukar
både efterfrågas och uppskattas av våra ledare. Givetvis deltar vi på lika villkor och med gemensam
respekt för varandra och inte nödvändigtvis i rollen som förälder.

Därför hoppas vi också se många föräldrar till våra unga medlemmar på årsmöte, gärna med lite
nyfiket intresse för att stötta klubben framöver.