Välkommen till årsmöte för ESS Jolle 14 mars klockan 14:30!

 

Detta år är ett annorlunda år och vi kan tyvärr inte träffas i vår klubblokal utan vi behöver ses digitalt.

 

På detta möte kommer vi förutom de ordinarie punkterna på årsmötet ta beslut om styrelsens förslag att investera i nya båtar och styrelsen kommer att informera om ESS Jolles nya hållbarhetspolicy. Vi kommer också att ha en stund då vi kan hänga med varandra med fika, frågestund med ledarna och Kahoot!

 

14:15 Insläpp i digitala rummet så att vi kan sätta ihop röstlängden

14:30 Årsmötet öppnas

15:15 Fika (vi får se vem som fixar smakligaste fikat!)

ca 16:00 Avslut (om ni inte vill fortsätta hänga kvar:))

 

Motioner, förslag på förändringar, ska skickas in till styrelsen(a)essjolle.se senast 7 mars.

Senast en vecka innan årsmötet (7 mars) läggs underlag för årsmötet upp här.

 

OBS – Ni anmäler om ni kan komma eller ej på denna länk senast 12 mars:

Ni som anmäler er till mötet får sen en länk till Zoom-mötet lördagen 13 mars.

 

Dagordning för årsmötet:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet (ändrad ordning jämfört med stadgarna pga det digitala formatet)
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av alla avgifter.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Styrelsens förslag om inköp av RS Quest
 11. Godkännare av budget för 2021
 12. Val av
  1. a) föreningens ordförande för en tid av två år;
  2. b) föreningens sekreterare för en tid om två år;
  3. c) föreningens kassör för en tid om två år;
  4. d) föreningens vice ordförande om en tid på ett år;
  5. e) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  6. f) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  7. g) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  8. h) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  1. Information om hållbarhetspolicy

 

Välkomna!
ESS Jolles styrelse