Sprintcup 21 maj

Nu har kvällsträningen dragit igång med många glada seglare på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Men inte räcker väl det? Mer segling vill vi ha så 21 maj blir det Sprintcup för 2-krona på ESS Jolle. Länk

Publicerat i Kappsegling | Kommentarer inaktiverade för Sprintcup 21 maj

Nu är det bara ett par veckor kvar…

Nu närmar sig seglingssäsongen,
Fortfarande platser kvar för lägervecka 32.
– Dessa platser går fort när vårvärmen kommer, så du måste vara snabb! Sollentunas Bästa Seglarskola.
Övriga veckor är fullbokade och vissa har även kö i väntan på eventuella avhopp.

Träningsseglingen startar vecka 17 den 25 april.

Upplägget är lite ändrat från tidigare år, vi erbjuden nu träning grön och blå, kappseglingskväll, fri segling och förälder barn segling (NYHET).
Förälder barn segling, en vuxen som seglar med sitt/sina mindre barn. Krav för denna aktivitet är att föräldern själv skall kunna segla jollen och tar då själv hand om utbildning och själva aktiviteten. Självklart kan man delta i de vanliga träningsgrupperna, men man kan också segla fritt. Läs mer på sidan.

Det finns också
några platser
kvar på helgkurserna
för vuxna och
ungdomar.
  

Övrig information:

Föreningen har en ny styrelse för 2017, som valdes in på Årsmötet.
Styrelsen för 2016 beviljades ansvarsfrihet!

 

Ordförande: Johan Emilson
Vice Ordförande: EllenVarli
Kassör: Angela Andersson
Sekreterare: Sofie Lassborn Hogård

Ledamöter:
Per Ernfors
Jim Olander
Mathias Tengstrand
Maria Lidström

Suppleanter:
Pelle Bark

Helgen den 22-23 april, är det sjösättning och iordningställande av Jollar, Klubbhus och säkerhetsbåtar. Alla är välkomna att komma ner och jobba. Mer information kommer.

Vi ses på Edsviken i sommar med ESS Jolle, välkommen!

Publicerat i Organisation | Lämna en kommentar

Årsmöte den 14 mars

På tisdag den 14 mars kl 19 är det årsmöte i våra lokaler nere på Seglarudden.

 

Föredragslista

 • 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 5. Fastställande av föredragningslista.
 • 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • 9. Fastställande av alla avgifter.
 • 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 11. Val av
 1. a) föreningens ordförande för en tid av två år;
 2. b) föreningens sekreterare för en tid om två år;
 3. c) föreningens kassör för en tid om två år;
 4. d) föreningens vice ordförande om en tid på ett år;
 5. e) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
 6. f) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
 7. g) 1 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 8. h) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
 • 12. Övriga frågor

Här är de dokument som du kan behöva till årsmötet:

Föredragslista årsmöte 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLE 2016
Resultaträkning 2016
Balansräkning 2016
Valberedning 2017 (ny)

Välkommen Styrelsen 2016

Frågor Maila

 

Publicerat i Organisation | Lämna en kommentar