Årsmöte 13 mars

Tisdag 13 mars kl 19.00 håller ESS Jolle årsmöte i våra lokaler nere på Segeludden.

Kom och gör din röst hörd och ta en fika med oss!

Föredragningslista
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Genomgång av årsplanering och budget
§10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§11. Val av styrelse, revisor och valberedning
§12. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse, Årsbokslut (balansrapport och resultatrapport), Revisionernas berättelse, Årsplanering, Budget och valberedningens förslag hittar du i dokumentfoldern nedan.

Dokumentfolder för årsmötet 2018  

Inga motioner har kommit in och styrelsen har inga ytterliggare förslag att presentera.

Varmt välkomna!

Styrelsen 2017

Publicerat i Organisation | Lämna en kommentar

Bokningen av sommarläger startar på fredag

Bokningen i full gång några veckor redan fullbokade…
Vi hoppas på att kunna erbjuda flera platser per vecka senare under våren, vi har därför startat möjligheten för köbokningar.

Fredagen den 19 januari
öppnade bokningen kl 08:00.

Till informationssidan om seglarskolan
Till bokningen

Välkommen till sommar med ESS Jolles Seglarskola på Edsviken

Publicerat i Organisation | Lämna en kommentar

Så har ytterligare ett år gott…

ESS Jolle önskar dig ett Gott slut och
ett ännu bättre Nytt seglarår 2018

Nu är seglaråret slut för ESS Jolle och vi tar jullov. Vi kan blicka tillbaka på ett händelserikt år, samtidigt som vi några av oss redan längtar till nästa sommar…

Vi har äntligen fått vårt efterlängtade bygglov och vi kan starta upp klubbutvecklingsprojektet på riktigt. Första steget är redan klart?

Vi har nu bytt brygga. Den gamla finns fortfarande kvar, som nu är till salu. Vet du någon som är intresserad av en brygga? 

Publicerat i Organisation | Lämna en kommentar