Årsmöte den 14 mars

På tisdag den 14 mars kl 19 är det årsmöte i våra lokaler nere på Seglarudden.

Föredragslista

 • 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 5. Fastställande av föredragningslista.
 • 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • 9. Fastställande av alla avgifter.
 • 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 11. Val av
 1. a) föreningens ordförande för en tid av två år;
 2. b) föreningens sekreterare för en tid om två år;
 3. c) föreningens kassör för en tid om två år;
 4. d) föreningens vice ordförande om en tid på ett år;
 5. e) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
 6. f) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
 7. g) 1 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 8. h) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
 • 12. Övriga frågor

Välkommen Styrelsen 2016

 

Lämna ett svar