ESS Jolles Årsmöte den 19 mars kl 19:00

Dagordning för årsmöte i
Edsvikens Segelsällskaps Jollesektion verksamhetsåret 2012

Datum:  2013-03-19
Tid: kl.19.00
Plats: ESS Jolle klubblokal på Segeludden

DAGORDNING

§1    Årsmötet öppnas
§2    Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
§3    Fastställande av föredragningslistan
§4    Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
§5    Val av ordförande och sekreterare för mötet
§6    Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser (Sigyn/Paola)
§7    Fastställande av resultat- och balansräkningar (Paola)
§8    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§9    Fastställande av budget för kommande år (Paola)
§10  Fastställande av årsavgifter, övriga avgifter och ersättningar för kommande år (Fredrik)
§11  Val av styrelseledamöter och suppleanter
–      a. Ordförande
–      b. Vice Ordförande
–      c. Ledamot

§12   Övriga frågor
§13   Mötets avslutande

Vi kommer även göra en kortare dragning om 2013.

Alla dokument kommer att finnas LÄNK

Välkomna på årsmöte i ESS Jolle tisdagen 19 mars kl 19:00 i våra egna lokaler på Segeludden, Strandvägen 18 (blått hus).

Vi bjuder på fika.
VARMT VÄLKOMNA!

Edsvikens Segelsällskap Jollesektionen

Lämna ett svar