Sjösättning och städdag 14 april

Vi kör kl 10.00 på lördag och räknar med att hålla på till kl 16.00 och ni får
lunch!

Vi skall bla. masta på alla 2-Kronor och kolla att allt fungerar. Både Gul
Buster och Lilla RIBen skall göras i ordning och provköras. Containrar och
klubbhus skall städas och hinner vi så gör vi ett ryck med 1-Kronorna, E-jollar
och Laser…

Johans lista är lång…

Plus att Snipen, Optimister och Blå Buster skall förberedas för försäljning.

Toppen om alla kommer, massor att fixa, meddela mig om ni får förhinder!

Tag med varma kläder…

Lämna ett svar