Vårt Program för 2016

Sommarseglarskola för barn 10-13 år:

Kurserna är för både nybörjare och fortsättare. Genom att vi har många ledare och små grupper kan vi ta hand om alla på den nivå de befinner sig. För allas säkerhet och effektivitet så kan vi ha en instruktör i varje jolle tills eleverna blir modigare och kan segla själva. Läsa mer
Länk till Anmälan

  • v 25, Nivå nybörjare/fortsättning, 19-23 juni, FULLT
    OBS midsommarveckan! start söndag och avslutning torsdag!
  • v 26, Nivå nybörjare/fortsättning, 27 juni – 1 juli, FULLT
  • v 27, Nivå nybörjare/fortsättning, 4-8 juli, FULLT
  • v 32, Nivå nybörjare/fortsättning, 8-12 augusti, FULLT
  • v 33, Nivå nybörjare/fortsättning, 15-19 augusti, FULLT

Läs mer om andra kurser och träningsverksamheten.

Helgseglarskola för vuxna och ungdomar från 14 år

Under kursdagarna kommer vi framförallt att segla 2-krona men också att ha kortare genomgångar av seglingsteori och sjösäkerhet. Känner ni er mogna för 1-mannsbåten Laser får ni även prova den. Läsa mer om vuxenseglarskola eller ungdomsseglarskola
Vuxna Länk till Anmälan.
Ungdomar Länk till Anmälan.

  • v 22, Nybörjare/Fortsättare, 4-5 juni, FULLT
  • v 33, Nybörjare/Fortsättare, 20-21 augusti
  • v 35, Nybörjare/Fortsättare, 3-4 september

Träningsverksamhet 2016:
Nu specialpris för resterande termin!!

Vår träningsverksamhet på vardagkvällar erbjuder träning på flera nivåer. Till skillnad från vår seglarskola som är åldersuppdelad så tränar alla åldrar, barn, ungdom och vuxna samtidigt. Vi har flera tränare. Seglarna indelas i grupper oberoende av ålder vilket ger en härlig stämning och många möjligheter att inspireras och utvecklas. Våra besättningar kan t.ex. bestå av bara barn, barn och föräldrar, bara ungdomar eller vuxna. Vi har alla mixer, du väljer! Vi seglar samtidigt med både 2-mannabåtar (2-Krona) och 1-mannabåtar (Laser, E-Jolle och 1-krona). Mer om träningseglingen

Vi har flera tränare som ger seglarna instruktioner.

Varje grupp inleder passen med en kort genomgång, tränar sedan på vattnet  och avslutar med feedback följt av gemensam korvgrillning. Länk till Anmälan. Öppnar 1 februari.

Lämna ett svar