Arbetsgrupper

Engagerade i olika klubbfunktioner och aktiviteter

Våra arbetsgrupper driver allt arbete inom respektive område. I arbetsgrupperna finns det både kontinuerliga aktiviteter och punktinsatser som behöver göras. Här är det blandat med elever och ledare, ungdomar och vuxna. Alla behövs och är välkomna!

Läs mer om våra Arbetsgrupper