Styrelsemedlem

Leder och styr klubbens verksamhet

Styrelsen träffas ca 1 gång per månad tillsammans med ledarna för de olika arbetsgrupperna och håller ihop verksamheten i klubben. Våra styrelsemöten är öppna för alla medlemmar så kom gärna och var med en gång!

Läs mer om Styrelsen